Gemeente- en OCMW-raad

CD&V is de enige geloofwaardige Vlaamse oppositie in de Gemeente- en OCMW-raad van Overijse. We houden de vinger aan de pols en interpelleren het college over elk beleidspunt dat belangrijk is voor Overijse. 
Omdat elke Overijsenaar telt!

Gemeente- en OCMW-raad van 29 januari 2019

 GEMEENTERAAD van 29 januari 2019

Werken in de Schransdreef

De wegenwerken in de Schransdreef werden eerst aangekondigd om in februari 2019 te starten. Groot was de verbazing bij verschillende bewoners van deze straat toen ze op 9 januari hoorden dat de werken reeds op 14 januari zouden starten, naar het schijnt omdat de aannemer van de wegenwerken vroeger wou starten gezien het “goede” weer. Dit zorgde voor ongemakken voor de lokale bewoners die zich hier niet hadden kunnen op voorbereiden. CD&V Overijse vraagt: Welke aanpassingen in het gehele proces worden voorgesteld om te vermijden dat in de toekomst opnieuw veel te laat over ingrijpende openbare werken wordt gecommuniceerd.'

 

Aanpassing riooldeksels Brusselsesteenweg

Hoe wordt de verkeersafwikkeling georganiseerd tijdens de geplande werken aan de riooldeksels op de Brusselsesteenweg zonder dat dit een verkeersinfarct veroorzaakt voor onze inwoners? En op welke verschillende manieren zal dit worden gecommuniceerd, gezien de grote impact op de reeds enorme mobiliteitsproblemen op de Brusselsesteenweg?

 

Beleidsverklaring

De afgelopen 3 maanden heeft de nieuwe meerderheid ruim de tijd genomen om eerst en vooral inhoudelijk tot een akkoord te komen. We mogen veronderstellen dat dit ook concreet wordt gemaakt in een beleidsverklaring en niet enkel in het verdelen van bevoegdheden. Wat de bevoegdheden betreft zijn er ons inziens eigenaardige verdelingen gemaakt: waarom is er een bevoegdheid woonbeleid die niet bij dezelfde schepen zit dan deze rond omgeving (ex-ruimtelijke ordening); waarom wordt erfgoed en monumenten niet samengebracht met facilitair gebouwenbeheer ? Wanneer wordt de beleidsverklaring besproken op de gemeenteraad ? Zowel voor de gemeente als voor het OCMW (waar een afzonderlijke mail voor de goede orde volgt).

 

Huishoudelijk reglement en deontologische codes voor de gemeente- en ocmw-raadsleden

Bij het begin van deze nieuwe legislatuur dient de gemeenteraad een vernieuwd huishoudelijk reglement vast te stellen, waarin de regels en de rechten en plichten voor de raadsleden en voor de organisatie van worden vastgelegd. Daar hoort ook een vastleggen van de deontologische codes bij. Beide ontbreken op deze eerste echte gemeenteraad van de nieuwe legislatuur. Graag duidelijkheid en communicatie hierover zeker ten aanzien van de nieuwe gemeenteraadsleden.

 

Afschaffing hondenbelasting

Overijse is de enige gemeente in Vlaanderen waar nog een hondenbelasting wordt geheven.
Deze taks is indertijd ingevoerd omdat honden regelmatig overlast meebrengen, meer dan andere dieren. Die taks was een manier om de gemeentekosten te helpen dragen voor het opruimen van hondenpoep. Het was ook een manier om mensen te stimuleren om stil te staan bij hun aankoop, want een hond is een hele verantwoordelijkheid.

Maar sinds de mogelijkheid om via GAS-boetes in te grijpen op overlast door honden, is deze taks eigenlijk een pesttaks geworden en moeten we nu bij het begin van deze legislatuur deze hondentaks afschaffen.
Indien deze taks worden aangehouden bestraffen we de goede eigenaars die braaf hun hond hebben aangegeven, hetgeen duidelijk een minderheid vertegenwoordigt van de hondeneigenaars, deels door onwetendheid omwille van deze verplichting.  Vanaf  nu kunnen we door de GAS-boetes enkel deze eigenaars aanspreken waarvan hun hond overlast bezorgt.
Bovendien vertegenwoordigt deze hondentaks een zodanig klein bedrag, dat dit amper invloed heeft op het gemeentebudget en zijn de kosten verbonden aan de inning van deze taks hoger dan de uiteindelijke som der effectief geïnde bedragen.
CD&V Overijse stelt dit punt ter stemming voor op de gemeenteraad: De gemeenteraad verklaart zich akkoord om de hondenbelasting af te schaffen met ingang van het dienstjaar 2019.'

Het audioverslag van deze Gemeenteraad vind je hier.

 

OCMW-raad van 29 januari 2019

Beleidsverklaring

De afgelopen 3 maanden heeft de nieuwe meerderheid ruim de tijd genomen om eerst en vooral inhoudelijk tot een akkoord te komen. We mogen veronderstellen dat dit ook concreet wordt gemaakt in een beleidsverklaring en niet enkel in het verdelen van bevoegdheden. Wat de bevoegdheden betreft zijn er ons inziens eigenaardige verdelingen gemaakt: waarom is er een bevoegdheid woonbeleid die niet bij dezelfde schepen zit dan deze rond omgeving (ex-ruimtelijke ordening); waarom wordt erfgoed en monumenten niet samengebracht met facilitair gebouwenbeheer ? Wanneer wordt de beleidsverklaring besproken op de gemeenteraad ?

Het audioverslag van deze OCMW-raad vind je hier.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.