Openbare zitting

O01 Goedkeuring verslag vorige vergadering

O02 Kennisneming ontslag raadslid

O03 Eedaflegging en aanstelling nieuw raadslid

O04 Kennisneming verslag brandweerzonecollege d.d. 21 januari 2015

O05 Goedkeuring akte "verwerving van onroerende goederen door een

        openbaar bestuur om reden van openbaar nut": gratis grondafstand

        tot aan de rooilijn: stedenbouwkundige aanvraag - de heer Miguel

        Muinos-Gutierrez en mevrouw Lesley Rea: Koedalstraat

O06 Woonproject Maleizen: Verkoop appartement Blauwendries 3 bus

        2.2: goedkeuring ontwerpakte

O07 Woonproject Maleizen: Verkoop appartement Blauwendries 5 bus

        2.1: goedkeuring ontwerpakte

O08 Aanduiding stemgerechtigd vertegenwoordiger in de algemene

        vergadering van Aquaflanders vzw

O09 Aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene

        vergadering van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting

O10 Akteneming van ontslag en kennisneming proces-verbaal van

        eedaflegging van OCMW-raadslid

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.