De agenda van de gemeenteraad van de maand november

 

genda gemeenteraad 17 november 2015

OPENBARE ZITTING

O01     Goedkeuring verslag vorige vergadering

O02     Motie betreffende het opnemen van de exploitatie van een gemeentelijk zwembad als parameter in het Vlaams Gemeentefonds

O03     Goedkeuring ledenlijst algemene vergadering Welzijnsraad

O04     Rapportering van het jaarverslag 2014 van de Intercommunale Interrand, opdrachthoudende vereniging

O05     Goedkeuring van de agenda en vaststelling van het mandaat van de afgevaardigden voor de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Intercommunale Interrand op 17 december 2015

O06     Rapportering van het jaarverslag 2014 van de opdrachthoudende vereniging Iverlek

O07     Goedkeuring van de agenda en de voorgestelde fusie-operatie inclusief de statuten "Eandis Assets" en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 14 december 2015

O08     Rapportering van het jaarverslag 2014 van de dienstverlenende vereniging Finilek

O09     Goedkeuring van de agenda en vaststelling van het mandaat van de volmachtdrager voor de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Finilek op 14 december 2015

O10     Rapportering van het jaarverslag 2014 van de dienstverlenende vereniging Haviland Intercommunale

O11     Goedkeuring van de agenda en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Haviland Intercommunale op 16 december 2015

O12     Vaststelling budgetwijziging 2015/2

O13     Goedkeuring van het convenant korte vervangingen in het basisonderwijs

O14     Gemeentelijke Basisschool Overijse-centrum: opheffing huidig schoolreglement en goedkeuring nieuw schoolreglement

O15     Gemeentelijke Basisschool Jezus-Eik: opheffing huidig schoolreglement en goedkeuring nieuw schoolreglement

O16     Gemeentelijke kleuterschool Lotharingenkruis-Maleizen: opheffing huidig schoolreglement en goedkeuring nieuw schoolreglement

O17     GITO-Overijse: goedkeuring arbeidsreglement

O18     GITO-Overijse: inrichting van een bijkomend structuuronderdeel voor de afdeling hout: Se-n-Se (Secundair na Secundair) TSO Hout Constructie- en Planningstechnieken

O19     Kennisneming verslag gemeenteraadscommissie in kader van artikel 39 ยง1, 2de alinea gemeentedecreet van 3 november 2015

O20     Kennisneming besluiten brandweerzoneraad Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant van 2 september 2015

O21     Goedkeuring Klimaatplan Overijse

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.