Op 19 november 2019 heeft de gemeenteraad van Overijse beslist dat het GITO Overijse de scholengemeenschap Drieklank verlaat. CD&V Overijse stemde tegen deze beslissing, OpenVLDGroen, Leefbaar Overijse en Overijse Plus stemden allen voor. OV2002NVA ook, behalve 2 onthoudingen. 

Zij die jaren geleden in Overijse scandeerden “Geen stad in ons dorp” zijn dezelfden die nu ons technisch onderwijsbeleid wensen af te stemmen op de Brusselse grootstad, ten koste van onze leerlingen en hun ouders.

Het GITO Overijse vormt samen met GITO Tervuren, Sint-Martinuscollege (Overijse), Heilig-Hartcollege (Tervuren) en ZAVO (Zaventem) al sinds 18 jaar de scholengemeenschap Drieklank. Elke zes jaar worden de overeenkomsten van deelname aan een scholengemeenschap hernieuwd.

CD&V Overijse blijft het lidmaatschap van het GITO Overijse bij Drieklank de beste oplossing vinden. Het is een keuze die onze Druivenstreek op onderwijsvlak versterkt en onder volledig Vlaamse controle houdt. GITO Overijse heeft net als GITO Tervuren in Drieklank steeds zijn neutraal, pluralistisch statuut kunnen behouden. De gebruikte leerplannen, ontdaan van elke christelijke verwijzing, worden trouwens tussen de verschillende koepels (gemeentelijk, gemeenschap en katholiek onderwijs) meer en meer op elkaar afgestemd. Over het inrichten van een niche-basisoptie sportwetenschappen werd nooit effectief onderhandeld binnen Drieklank; dat aanhalen als voorbeeld voor een slechte werking is de gebruikelijke stok vinden om de hond te slaan. 

Wel wordt in het gehele besluitvormingsproces van schepen Devroey en het gemeentebestuur een ideologisch geïnspireerde vooringenomenheid tegen Drieklank vastgesteld.

  • Zo werden er geen verslagen van de evaluatiegesprekken met Frank Dirix, coördinerend directeur Drieklank, en Jan Janssen, afgevaardigde inrichtende macht SMO, opgesteld en aan de gemeenteraad overgemaakt.
  • Ook werd er niet gesproken met het gemeentebestuur van Tervuren of de directie van GITO Tervuren. Ondertussen heeft het Tervuurse college van burgemeester en schepenen besloten dat GITO Tervuren wel in Drieklank kan blijven.
  • De evaluatie van Drieklank en een vergelijkende studie met andere scholengemeenschappen (Scoop bij het gemeenschapsonderwijs en een op te richten Brusselse OVSG-scholengemeenschap) werd uitgevoerd door de waarnemend directeur en de technisch adviseur coördinator van het GITO Overijse samen met een gemeentelijke ambtenaar. Het navenante resultaat was een uitgesproken voorkeur om bij de op te richten Brusselse scholengemeenschap binnen OVSG aan te sluiten.  Tevens is het niet verwonderlijk dat Drieklank hierbij bestempeld werd als oorzaak van alle problemen waarmee het GITO Overijse nu kampt, in plaats van de eigen tekortkomingen en fouten te moeten inzien. De vlucht vooruit naar een andere scholengemeenschap zal hieraan niets verhelpen.

De toekomst van GITO Overijse zal dus meer dan waarschijnlijk, ondanks herhaaldelijke ontkenningen van het gemeentebestuur (“niets is beslist”) gaan in de richting van het Brussels stedelijk onderwijs (Anneessens Funck en Karel Buls), aangevuld met BUSO Vest (Vilvoorde) en GISO Machelen.
GITO Londerzeel en GITO Tervuren hebben hiervoor ondertussen wijselijk bedankt en blijven in hun vertrouwde scholengemeenschap, samen met lokale scholen van de katholieke koepel.

Wat zullen dan de concrete gevolgen voor leerkrachten en leerlingen van GITO Overijse zijn?

  • Door de uitstap uit Drieklank zal er een verhoogde lokale concurrentie i.p.v. samenwerking ontstaan.
  • Indien een leerkracht van het GITO Overijse onvoldoende uren telt, zal hij  overgeplaatst worden naar een andere school van de scholengemeenschap, met een grote kans dat dit in een van de Brusselse scholen zal zijn.
  • Politiek gezien, zal het gemeentebestuur van Overijse onder meer met het gemeentebestuur van Brussel moeten overleggen over het te volgen beleid. Gezien de Brusselse scholen nu 64% van de leerlingen in deze scholengemeenschap vertegenwoordigen, is de vraag wat de reële impact van Overijse hierop nog kan zijn? Temeer dat de Brusselse problematiek verschillend is van deze van de Druivenstreek.

Overijse wordt nu bestuurd door een krakkemikkige meerderheid die het Vlaams karakter van onze gemeente ondergeschikt maakt aan een lang vervlogen ideologisch dogmatisme: de schoolstrijd 2.0.

Daar heeft de Overijsenaar zeker niet voor gestemd !

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.