CD&V Overijse houdt vinger aan de pols rond taalproblematiek bij dringend ziekenvervoer

Slachtoffer van taalproblemen bij dringend ziekenvervoer? Meld het bij Vlaams meldpunt Taalklachten

Eind vorig jaar werd eens te meer gewezen op de (taal)problematiek rond het dringende ziekenvervoer (dienst 112) en het feit dat inwoners uit de Druivenstreek die een beroep doen op noodhulp vaak geconfronteerd worden met verplegers, ambulanciers of dokters die het Nederlands niet machtig zijn.

De wetgeving rond het ziekenvervoer is een zeer complex kluwen, omdat enkel en alleen het dringende ziekenvervoer een federale materie is. De taalwetgeving rond het dringende ziekenvervoer is nochtans overduidelijk. Ze is altijd van toepassing wanneer een patiënt wordt opgenomen via een erkende spoedgevallendienst, zoals een mobiele urgentiegroep (MUG). Een patiënt in nood wordt immers naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gevoerd en heeft dus geen vrije keuze. De spoeddienst voert een wettelijke opdracht uit en moet in het kader hiervan de taalwetgeving naleven. Dit betekent dat de taal van de patiënt moet worden gebruikt, zowel tijdens de opname als in de administratieve afhandeling.

In de dagelijkse realiteit blijft die taalwetgeving jammer genoeg al te vaak dode letter.

Weet daarom dat je als burger en slachtoffer van Nederlandsonkundigheid in Brusselse ziekenhuizen met je klacht terecht kan bij het Vlaams Meldpunt Taalklachten in Brusselse Ziekenhuizen. Via http://www.zorg-en-gezondheid.be/vlaams-meldpunt-taalklachten-in-de-brusselse-ziekenhuizen kan je problemen met Nederlandsonkundigheid van artsen of verzorgend personeel hetzij in een ziekenhuis in Brussel , hetzij met de dienst 112 melden. Je taalklacht zal verder onderzocht worden. Als blijkt dat de taalwetgeving niet nageleefd werd, dan zal de Vlaamse overheid de verantwoordelijke overheid hierover aanschrijven. Dankzij je melding kunnen deze belangrijke taalproblemen in de gezondheidszorg in onze streek verder in kaart gebracht worden, zodat ze verder negeren onmogelijk wordt.

Intussen zal CD&V Overijse deze problematiek op de voet blijven volgen, eens te meer aankaarten bij de hogere federale instanties en alles in het werk stellen opdat de inwoners van Overijse en – bij uitbreiding de Druivenstreek – in hun eigen taal de correcte dringende medische hulpverlening krijgen waarop ze recht hebben. Intussen zou een interessante en constructieve denkpiste daarbij kunnen zijn dat men het spoedpersoneel op Nederlandse les stuurt!

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.