Toen ik me na de verkiezingen van 2006 kandidaat stelde als gemeentelijk afgevaardigde in de Politieraad van de zone Overijse/Hoeilaart, was dat deels ingegeven door een bezorgdheid over de wekelijkse berichten in de lokale pers  over inbraken in voertuigen en woningen. Ik wilde op de voet volgen hoe deze vorm van criminaliteit aangepakt werd en vooral hoe er werd omgegaan met de slachtoffers.

We moeten de cijfers niet overdrijven, maar als verantwoordelijke beleidsmensen kunnen we evenmin voorbij gaan aan de verregaande, dieperliggende gevolgen.  Bij de 191 gevallen van woninginbraak  in Overijse in 2010 (in 2009 lag dit cijfer nog op 231), worden gemiddeld niet alleen de rechtstreeks betrokkenen geraakt, maar ook hun naaste omgeving, buren, familie en dergelijke.  Het is volgens mij niet overdreven te stellen dat er bij elke woninginbraak 10 mensen van nabij betrokken en dus in mindere of meerdere mate geslachtofferd worden. Als we deze redenering doortrekken, hebben we voor de periode 2008-2010,  5850 burgers, meer dan een kwart van onze bevolking, die voor een stuk een onveilig gevoel overhouden aan deze traumatische ervaring.

Preventie blijft natuurlijk de beste oplossing.  Vermijden dat jouw huis uitgekozen wordt. Bij de politie kan iedere inwoner op een eenvoudige manier terecht voor technopreventief advies.   Ook vakantietoezicht behoort tot de mogelijkheden. Deze initiatieven moeten blijvend gepromoot worden.

Ieder jaar wordt er bij de Politiezone speciale aandacht besteed aan een efficiënte personeelsorganisatie om zoveel mogelijk blauw op straat te kunnen inzetten. Met resultaat, als je de cijfers van 2009 en 2010 bekijkt. Maar ook wij zelf kunnen hier meer doen: weg die hoge hagen die ons van de buren afschermen, als iedereen alert blijft voor wat er in zijn buurt gebeurt kan er veel onheil vermeden worden. En het is nog goed voor de sociale interactie ook.

En als het dan toch mis loopt, wat gebeurt er dan met de slachtoffers? Onze politiemensen werden opgeleid om goed te kunnen omgaan met de eerste opvang van slachtoffers, slachtofferbejegening genoemd. Onze politiezone beschikt sinds 1 januari 2010 over 7 gespecialiseerde slachtoffer bejegenaars, die in een wachtrol systeem werken om in een permanentie te kunnen voorzien.

De provincie Vlaams Brabant  zorgt voor een informatiebrochure voor alle slachtoffers, niet alleen de categorie die we hierboven bespraken. In die brochure staan nuttige tips en worden alle diensten opgelijst die zich met nazorg en gerechtelijke opvolging bezig houden. Onze ligging in het arrondissement Halle-Vilvoorde vormt volgens mij een grote drempel om de gepaste nazorg en informatie te verkrijgen:  de meeste instanties bevinden zich in Brussel en zijn weinig bekend in onze gemeente.  Je moet als slachtoffer al heel mondig zijn en sterk in je schoenen staan om daar naartoe te stappen.

Hier ligt een belangrijke opdracht voor de gemeentelijke dienst welzijn om, eventueel samen met bepaalde vrijwilligerswerkingen, de  weg te tonen naar de verdere dienstverlening en nazorg.

Lea Debrouwer, Gemeenteraadslid, Lid van de politieraad

Meer info in het Jaaroverzicht 2010 Politiezone Hoeilaart – Overijse op www.politiedruivenstreek.be

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.