Overijse
N°5 - 02/06/2013
 
 

Edito

Beste Overijsenaar,

De zomer komt eraan. En dus trekken we met z'n allen weer massaal naar het buitenland. Wat sommigen onder ons soms nog altijd vergeten is dat kinderen onder 12 jaar een Kids-ID nodig hebben. Dit is een elektronisch identiteitsdocument voor kinderen jonger dan 12 jaar. Het Kids-ID is een geldig reisdocument waarmee kinderen kunnen reizen in de meeste Europese landen en in sommige landen daarbuiten, op voorwaarde dat ze vergezeld zijn van een ouder met een geldige identiteitskaart. Een Kids-ID is drie jaar geldig Het Kids-ID vraagt u aan bij het gemeentebestuur. In drukke periodes kan de productietijd oplopen. Vraag het identiteitsdocument dus tijdig aan.

Tot slot wens ik alle studenten onder jullie veel succes bij de komende examens. Nog een laatste inspanning en dan volgen negen weken deugddoende vakantie.

Veel leesplezier
 
Alan Pauwels
Voorzitter Cd&V Overijse

Snelloket burgerzaken vanaf 3 juni in Vuurmolen

Om de dienstverlening van de dienst Burgerzaken op maandagavond te optimaliseren, wordt vanaf maandag 3 juni 2013 gestart met een snelloket in de Vuurmolen.

Het huidige loket 8 wordt daarom omgevormd tot een snelloket voor enerzijds de aanvraag van een uittreksel uit het strafregister, attesten, pin- en pukcodes, en anderzijds voor het afhalen van uittreksels van strafregister, het afhalen van attesten, rijbewijzen, reispaspoort, of het eensluidend verklaren van documenten, het bekomen van documenten voor het reizen van minderjarigen of het wettigen van een handtekening.


Zondag 26 mei mijlpaal voor gemeente

Met de plechtige inhuldiging 's ochtends van het nieuwe woonzorgcentrum Mariëndal en de officiële opening van het heraangelegde Stationsplein werd op zondag 26 mei een klein beetje geschiedenis geschreven in de gemeente.

Het nieuwe woonzorgcentrum kwam er geen dag te vroeg. De vergrijzing van de bevolking is immers een van de grootste uitdagingen die we z'n allen moeten aangaan. Anderzijds wensen senioren graag zo lang mogelijk in hun eigen woning en omgeving te blijven wonen. Die mensen thuis moeten maximaal ondersteund worden en dus in er een essentiële rol weggelegd voor de thuiszorg.

In de namiddag dan werd het heraangelegde Stationsplein officieel geopend onder begeleiding van de Concert band. Na het officiële gedeelte bood het volledige college van burgemeester en schepenen dan gratis drank aan aan de aanwezigen.

Meer foto's vind je via http://overijse.cdenv.be/gallerij/impressie-officiele-opening-stationsplein

 

 


Guldensporenviering

Noteer alvast 29 juni in uw agenda. Nu al kunnen we aankondigen dat de Guldensporenviering dit jaar immers zal plaatsvinden op zaterdag 29 juni 2013 vanaf 16 uur op het Stationsplein. Meer info en details in een volgende nieuwsbrief.


Inschrijvingen zomersportkampen

De zomervakantie komt er langzaam maar zeker aan. En dus is ook het moment daar om de kinderen in te schrijven voor allerhande sportkampen. Meer info hierover vind je op de website www.sporeo.be.

Hierbij alvast een kleine selectie:

  • Danskamp: inschrijving vanaf maandag 3 juni 2013 vanaf 8u00
  • Avonturenkamp: inschrijving vanaf maandag 10 juni 2013 vanaf 8u00
  • Zaalvoetbalkamp: inschrijving bij Voetbalschool Overijse
  • Atletiekkamp: inschrijving bij Z.A. Team
  • Avonturen 2-daagse: inschrijving vanaf maandag 17 juni 2013 vanaf 8u00

Wat verandert op 1 juni?

De nieuwe maand brengt weer enkele veranderingen met zich mee.

De Lijn verhoogt tarieven

Een rit met bus of tram van De Lijn wordt op 1 juni duurder. De openbaarvervoermaatschappij voert een gemiddelde prijsstijging met 1,91 % door. De abonnementen worden gemiddeld 2,04 procent duurder. Een Buzzy Pazz, het jongerenabonnement voor -25 jarigen, kost voor een jaar voortaan 182 euro, een Omnipas (25-64 jaar) komt op 237 euro. Voor sociale abonnementen Omnio-WIGW en VG (Vervoersgarantie) betaalt de reiziger vanaf 1 juni 36 euro voor een jaar. Een rit van één of twee zones met een Lijnkaart zal 1 euro kosten, met de Lijnkaart procent is dat 0,80 euro. De prijs van een sms-ticket gaat met 0,10 euro omhoog.

65-plussers die niet in Vlaanderen wonen, betalen voortaan 36 euro voor een jaarabonnement. Waalse senioren rijden nog tot en met 30 juni gratis bij De Lijn. Vanaf 1 juli moeten ook zij betalen. Vlaamse senioren kunnen gratis blijven rijden met De Lijn, maar betalen wel bij de MIVB (Brussel) en de TEC (Wallonië). Een jaarabonnement voor hen kost 60 euro bij de MIVB en 36 euro bij de TEC.

Bodemattesten worden duurder

De prijs voor een bodemattest stijgt op 1 juni van 34 euro naar 50 euro. Een en ander vloeit voort uit de kosten van de digitalisering van de bodeminformatie, het uitbouwen van het webloket voor gemeenten, het webloket voor bodemsaneringsdeskundigen en een digitale kaart van bodemonderzoeken in Vlaanderen, die men via het geoloket kan raadplegen.

Eerste rode nummerplaten voor landbouwvoertuigen kunnen worden aangevraagd

Gebruikers van land- en bosbouwvoertuigen die genieten van een vrijstelling van accijnzen zullen vanaf 1 juni een speciale rode ‘G’-kentekenplaat kunnen aanvragen. Het is de bedoeling de visuele controle van tractoren te vergemakkelijken.


Wist je dat....

Voortaan zullen we jullie in elke nieuwsbrief kant-en-klare informatie geven over de dienstverlening van verschillende overheidsorganisaties. Het gaat hier vooral over adminsitratieve verplichtingen waaraan je als burger, ondernemer of organsiatie moet voldoen. Welke is de afleverende dienst, wie is de bevoegde overheid, ..... De volgende thema's komen aan bod: bouwen en wonen, burger en overheid, cultuur, sport en vrije tijd, economie, werk, milieu en energie.

Deze keer gaan we dieper in op het Energieprestatiecertificaat bij nieuwbouw

Na de bouw van uw nieuwbouwwoning in Vlaanderen, krijgt u een energieprestatiecertificaat (EPC) voor nieuwbouw afgeleverd van uw verslaggever (mogelijk uw architect). Dit energieprestatiecertificaat geldt als bewijs of uw woning al dan niet aan de energieprestatieregelgeving voldoet en vermeldt onder andere het E-peil.

Het E-peil geeft aan hoe energiezuinig uw woning is. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning.

De datum van aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning bepaalt welke E-peileis van toepassing is voor uw woning.

  • Vanaf 1 januari 2012 mag het E-peil maximaal E70 bedragen.
  • Vanaf 2014 mag het E-peil maximaal E60 bedragen.
Wanneer uw woning een hoger E-peil heeft dan de eis, kan u een boete krijgen.